Włócznie, dzidy i kije – Zapis 317

Sen z 24.12.2021

 

Dostałam cały pęk broni drzewcowej.

 

Mocno trzymałam oburącz, bo ledwo mieściła mi się w dłoniach.  W całym tym pęku były moje czerwone kije do nordiku. Reszta nie wyglądała jak do podpierania, tylko jak Artybuty.

 

Tak jakbym otrzymała insygnia, bądź zostały mi przekazane.